گردونه ی حسین ستاری شایان کشت افزار
حسین ستاری (پست)

رییس هییت مدیره

انواع تریلرهای کشاورزی و عمرانی با ظرفیت 1.5 الی 12 تن با همکاری مشترک شرکت کایروای ترکیه در زمینهای انتقال تکنولوژی و تامین قطعات با شناخت ار نیار بازار بر پایه مهندسی پویا طراحی و تولید شده است. بخش بازرگانی شرکت نیز از سال 1375 در زمینه تامین قطعات و ماشین آلات کشاورزی آماده همک بیشتر ..

 |